<div align="center"> <h1>Hornblower i inni</h1> <h3>Strona poświęcona takim wybitnym żeglarzom jak Horatio Hornblower, Richard Delancey i Jack Aubrey - bohaterom powieści historyczno-marynistycznych (C.S. Forestera, C.N. Parkinsona i P. O'Briana) o zmaganiach brytyjsko-francuskich na przełomie XVIII i XIX</h3> <p>Hornblower,Delancey,Aubrey,Forester,Parkinson, Weber,Harrison,Harrington,Honario,Harpplayer,marynistyka,marynistyczne,nelson,okręty,midszypmen,żeglarstwo,O'Brian</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/hornblower" rel="nofollow">http://republika.pl/hornblower</a></p> </div>